Wat we doen.

Wij organiseren controle over wie wat, wanneer en waarom mag binnen uw organisatie.

Met Identity and Access Management (IAM) en Governance (IAG) organiseren we toegang en beveiliging, zodat u weer controle krijgt over uw organisatie. We brengen samen met u in kaart wie wat, wanneer en waarom mag binnen uw organisatie en in uw systemen.

Automatisering

We automatiseren daarbij de eerder handmatige processen voor het verlenen van rechten en toegang. We geven de business controle over hun eigen rechten en ontlasten daarmee de IT-organisatie. Omdat de business bepaalt wie welke licentie krijgt, krijgt zij weer grip op de gerelateerde kosten. We lichten rechten en toegang regelmatig door, zodat de juiste mensen toegang blijven houden tot de juiste systemen op het juiste moment.

Meer grip

U krijgt weer overzicht in de systemen, rechten en rollen in één managementconsole. De business zit zelf aan de knoppen om te bepalen wie toegang heeft tot welk systeem. Zo worden kosten verminderd, processen efficiënter en krijgt de organisatie weer grip op toegang en beveiliging.

Quickscan

Met de IAM Quickscan brengen wij in een kort tijdsbestek de potentiële verbeteringen in kaart als het gaat om toegang en rechten. We geven advies over de te nemen maatregelen om processen efficiënter en veiliger in te richten en toegang tot systemen sneller en gemakkelijker te maken en daarmee operational excellence te bereiken.

“De business zit zelf aan de knoppen en bepaalt wie waar toegang toe heeft.”

Jumbo Supermarkten werkt samen met The Identity Managers om actief te zorgen dat al hun werknemers op het juiste moment toegang hebben tot de juiste systemen. Omdat het werk bij Jumbo dag en nacht doorgaat, monitoren wij ook 24/7 hun IAM systemen. Bij eventuele storingen of ongeregeldheden wordt het supportteam van The Identity Managers genotificeerd en kunnen wij direct handelen. Zo dragen wij continu bij aan kostenbesparing, veiligheid en governance voor Jumbo.

Meer lezen? Op de website van One Identity staat de volledige Casestudy over 24/7 monitoring en support bij Jumbo.

Wat is de noodzaak van het managen van toegang?

Uw IT-omgeving is opgebouwd uit een complex systeem van applicaties, data en bijbehorende rechten en toegang. Als u elk jaar systemen, applicaties, on-premise of in de private of public cloud blijft toevoegen, is het cruciaal dat u het overzicht bewaard. Alleen dan kunt u de juiste mensen toegang geven tot de juiste systemen op het juiste moment.

Tegenwoordig wordt ook van organisaties verwacht dat ze controle hebben over hun bedrijfsprocessen en bijbehorende IT. Bijvoorbeeld om in aanmerking te komen voor certificeringen en te voldoen aan wet- en regelgeving. Maar ook particulieren, klanten en toeleveranciers vertrouwen erop dat u uw applicaties en data veilig en beheersbaar houdt.

Meer controle

Daarom helpen wij u weer controle te nemen. Door uw complexe IT-landschappen weer of meer begrijpelijk te maken, maken we uw IT-uitdagingen als het gaat over toegang en rechten weer beheersbaar en kunnen we uw uitdagingen oplossen. Dat is het hart van Identity and Access Management en Governance.

The Identity Managers begeleiden u graag bij het in kaart brengen en optimaliseren van uw beleid en processen, en bij het implementeren of verbeteren van uw technische implementatie. Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek!

CZ helpen en adviseren wij bij het ontwikkelen en implementeren van hun IAM strategie. Daarnaast verlenen The Identity Managers doorlopend ondersteuning bij het onderhouden en beheren van de IAM processen en oplossing van CZ.

Wij hebben onder andere de upgrade uitgevoerd van hun verouderde Quest software naar de geheel vernieuwde versie van One Identity Manager. Ook ondersteunen wij CZ met de implementatie van een zeer compleet rolmodel op basis van het Role Based Access Control principe, zodat zij doorlopend in control zijn over autorisaties en voldoen aan wet- en regelgeving.

Op deze manier dragen The Identity Managers doorlopend bij aan de compliance en informatiebeveiliging van CZ.

Rabobank ondersteunen wij bij het onderhouden en doorlopend verbeteren van hun One Idenity Manager IAM oplossing.

Onze experts bieden begeleiding en opleiding aan Rabobank medewerkers binnen de DevOps teams. Wij werken mee binnen de teams en dragen on the job kennis over aan de Rabobank organisatie.

Op deze manier dragen The Identity Managers bij aan het IAM Maturity level van de Rabobank en de wijze waarop de Rabobank invulling geeft aan IT Security, compliance en gebruikersgemak.

Athora Netherlands beheert en verbetert structureel zelf hun One Identity Manager oplossing. Toch zijn er momenten dat zij zaken willen oppakken, of zich incidenten voordoen waarbij hulp van een expert welkom is. Op die momenten staan onze consultants Athora Netherlands gepland of ongepland bij, zodat ze zelf alle situaties aankunnen.

Op deze manier helpen The Identity Managers het IAM team binnen Athora Netherlands zelf steeds meer grip te krijgen op rechten van gebruikers binnen hun IT landschap.

Voor VolkerWessels Telecom hebben wij een “greenfield implementatie” verzorgd.

De geselecteerde oplossing van One Identity is door The Identity Managers ingezet om een bestaand proces voor het hercertificeren van accounts en rechten op de Active Directory te automatiseren en te optimaliseren.

Hiermee dragen The Identity Managers bij aan compliant Identity management, dat Volker Wessels Telecom helpt te voldoen aan moderne beveiligingsstandaarden en wet- en regelgeving.

Jumbo Supermarkten ondersteunen wij bij het vormgeven en verbeteren van hun IAM strategie en bij het doorlopend optimaliseren van de technische oplossing en de aansluiting op de dynamische processen binnen de Jumbo organisatie. The Identity Managers zorgen dat alle medewerkers, van het hoofdkantoor tot aan de kassa’s, de beschikking hebben over de juiste rechten op het juiste moment.

Jumbo maakt gebruik van onze diensten Technisch Applicatiebeheer, Autorisatiebeheer en 24/7 Support Services. Daarnaast ondersteunen wij Jumbo Supermarkten met de kennis, kunde en ervaring die nodig is voor het bereiken van de doelstellingen in hun IAM strategie.

Op deze manier dragen The Identity Managers doorlopend bij aan kostenbesparing, efficiency en compliance voor Jumbo Supermarkten.

The Identity Managers