Identity Governance and Administration.

Weet u zeker dat u de volledige controle heeft over de verschillende accounts en rechten binnen uw IT-omgeving? Identity Governance and Administration regelt dit voor u.

Veel organisaties weten niet goed welke accounts er in hun IT-systeem actief zijn, van wie deze accounts zijn en welke rechten zij hebben. Dit vormt een groot risico voor de veiligheid van uw organisatie. Door Identity Governance and Administration optimaal in te zetten krijgt u een helder beeld van wie er in uw IT-infrastructuur actief zijn en welke toegang zij hebben.

Wat bedoelen we met Identity Governance and Administration? 

Identity Governance and Administration (IGA) heeft alles te maken met identiteiten in uw IT-landschap. Bij IGA gaat het om controle krijgen over alle accounts en rechten binnen de organisatie. Dit betekent dat deze accounts op het juiste moment, om de juiste reden, met de juiste rechten worden aangemaakt en dat accounts en rechten ook op het juiste moment worden verwijderd.

Hoe helpen wij organisaties verder met Identity Governance and Administration?

Wij helpen bedrijven met het formuleren van beleid, het vormgeven van processen, het implementeren van deze processen in de business en de ondersteunende automatisering.

Samen met u kijken we naar waar uw organisatie tegenaan loopt en lossen wij uw problemen op. We ondersteunen organisaties duurzaam met het onderhouden en verbeteren van de processen en techniek voor Identity Governance and Administration.

Waarom een IGA-oplossing?

Bedrijven die niet met IGA-tooling werken hebben moeite om de controle en het overzicht te houden over identiteiten binnen hun IT-systemen. Zo kunnen accounts in omloop blijven, ondanks dat ze niet gebruikt worden of terwijl de medewerker zelfs al uit dienst is. Daarnaast zien we vaak dat rechten zich opstapelen, waardoor accounts onterecht te veel bevoegdheden bezitten. Dit druist lijnrecht in tegen het Least Privilege-principe.

Met een IGA-oplossing beschikt u over een compleet overzicht en zeer nauwkeurige controle over de identiteiten, accounts en rechten binnen uw IT-omgeving. IGA-tooling geeft uw IT-organisatie informatie over natuurlijke, geïdentificeerde personen uit uw HR-administratie. Nu ontstaat er een helder inzicht in van wie de accounts zijn en wat deze personen doen. De rechten van het account kunnen dan geautomatiseerd, fijnmazig gebaseerd worden op de rol van de medewerker.

Voordelen van een goede Identity Governance and Administration

Het professionaliseren van IGA binnen uw organisatie biedt tal van voordelen. Zo vormt IGA een zeer belangrijk deel van de IT-beveiliging, doordat het zo min mogelijk accounts en rechten in de organisatie actief stelt. Daarnaast eisen wet- en regelgeving én standaarden als ISO en NEN dat organisaties hun informatiebeveiliging goed geregeld hebben. Ook consumenten en zakelijke klanten verwachten dit steeds meer van bedrijven. Bovendien stelt IGA organisaties in staat om licentiekosten veel strakker te managen en zodoende veel geld te besparen.

Voor IGA werken wij samen met de volgende partners.

One Identity

Wij werken met het product Identity Manager voor het automatiseren van IGA bij klanten. Identity Manager van One Identity is een IGA-oplossing die door onderzoeksbureau Gartner als leider in de markt wordt aangewezen binnen het vakgebied.

Identity Manager wordt op twee manieren ingezet: ofwel als dienstverlening vanuit de cloud ofwel als on-premise-oplossing. Bij de dienstverlening vanuit de cloud voeren we activiteiten uit die variëren van de hele Identity Governance As A Service tot aan cloud-applicaties die door ons gehost en eventueel beheerd worden. Kiest u voor een on-premise-oplossing, dan kunnen wij het volledige beheer van de businessprocessen tot de technische oplossing voor u uitvoeren. Wat we ook kunnen doen, is de oplossing alleen voor u neerzetten, waarna u zelf het beheer oppakt.